Lịch thi LCM 2014

26/05/2014 1682

LỊCH THI LCM 2014

THI THỰC HẢNH

MÙA XUÂN

Tháng 3 / Tháng 4

Ngày khóa sổ đăng ký: 3/1/2014

MÙA HÈ

Tháng 7 / Tháng 8

Ngày khóa sổ đăng ký: 25/4/2014

MÙA ĐÔNG

Tháng 11 / Tháng 12

Ngày khóa sổ đăng ký: 29/8/2014

THI LÝ THUYẾT

MÙA XUÂN

Thứ Tư, 2/4/2014 - 2h00 chiều

Ngày khóa sổ đăng ký: 3/1/2014 (Step - Grade)

MÙA HÈ

Thứ bảy, 14/6/2014 

10h00 sáng: Step, Grades, DipMusLCM, AMusLCM Paper 1)

2h00 chiều: (AMusLCM Paper 2, LMusLCM Paper 2)

Ngày khóa sổ đăng ký: 25/4/2014

MÙA ĐÔNG

Thứ bảy, 29/11/2014 - 10h00 sáng (Step, Grades)

Ngày khóa sổ đăng ký: 29/8/2014

Bình luận

Bình luận
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.