• info@vietthuong.com.vn
  • (028) 710 88 333
  • 0903 955 115

Kèn Clarinet

Kèn Clarinet Suzuki
Kèn Clarinet Suzuki
Kèn Clarinet Lazer LB-313
Kèn Clarinet Lazer LB-313 17 Keys, Plastic (ABS) Body, Nickel Plated Keys, With Canvas Hard Case
Kèn Clarinet Lazer Professional LB-421
Kèn Clarinet Lazer Professional LB-421 17 Keys, Hard Rubber Body, Nickel Plated Keys, With ABS Case
Kèn Clarinet Vito Student Model V7214PC Bb
Giá: 18,700,000vnđ
Kèn Clarinet Vito Student Model V7214PC Bb Leblanc Vito clar
Kèn Clarinet Bliss Step-Up Model L210S Bb
Giá: 42,900,000vnđ
Kèn Clarinet Bliss Step-Up Model L210S Bb (Leblanc L210S (bliss series)) About the Model L210S In collaboration with clarinetist Julian Bliss, the Leblanc Bliss clarine
 Selmer Student Model CL301 Bb
Giá: 18,700,000vnđ
Kèn Clarinet Selmer Student Model CL301 Bb Based on the original designs of George Bundy’s student clarinets, Selmer clarinets offer construction that is built to last a li
Selmer Student Model 1400B Bb
Giá: 17,600,000vnđ
  Based on the original designs of George Bundy’s student clarinets, Selmer clari
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.