DMX Splitter

LQE 12DXSP
12CH DMX Splitter  Input; ngõ vào male/female 3 pin và 5 pin  Output; 10 ngõ ra female 3 pin và 2 ngõ ra female 5 pin  Khối lượng: 3.8kg
LQE 6DXSP
6CH DMX Splitter  Input; ngõ vào male/female 3 pin và 5 pin  Output; 5 ngõ ra female 3 pin và 1 ngõ ra female 5 pin  Khối lượng: 3.3kg
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.