Trống Bộ

Pearl PSP923XP/C452
Giá: 51,650,000vnđ
Gói Combo 1A bộ trống PEARL Export EXX725SP Standard
Giá: 32,820,000vnđ
Combo bộ trống PEARL Export EXX725SP Standard  
Gói Combo 1B bộ trống PEARL Export EXX725SP Standard
Giá: 32,990,000vnđ
Gói Combo 1B bộ trống PEARL Export EXX725SP Standard
Gói Combo 2A bộ trống PEARL EXX 725FP/C
Giá: 32,710,000vnđ
Gói Combo 2A bộ trống PEARL EXX 725FP/C
Gói Combo 2B bộ trống Pearl Export EXX725FP
Giá: 32,880,000vnđ
Gói Combo 2B bộ trống Pearl Export EXX725FP
Gói Combo 3A bộ trống Pearl Export EXX705NP/C760
Giá: 32,460,000vnđ
Gói Combo 3A bộ trống Pearl Export EXX705NP/C760
Gói Combo 3B bộ trống Pearl Export EXX705NP/C760
Giá: 32,630,000vnđ
Gói Combo 3B bộ trống Pearl Export EXX705NP/C760
Pearl Decade Maple DMP925FP/C
Giá: 17,770,000vnđ
Trống Pearl Decade Maple bao gồm 10x7TT, 12x8TT, 14x14FT, 22x18BD(BB), 14x5.5SD, TH-900I(x2)
PEARL Export Lacquer EXL725SP Standard
Giá: 13,160,000vnđ
Pearl Export Lacquer series (5 trống, trống kick 22") 22"x18" Bass - 10"x07" Tom - 12"x08"
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.