Tuyển dụng

QUẢN LÝ CỬA HÀNG
Với nhu cầu mở rộng phát triển, trong năm 2020 chúng tôi cần tuyển dụng QUẢN LÝ CỬA HÀNG cho hệ thống Việt Thương Music...
NHÂN VIÊN TƯ VẤN (Nhạc cụ & Khóa học âm nhạc)
Với nhu cầu mở rộng phát triển, trong năm 2020 chúng tôi cần tuyển dụng NHÂN VIÊN TƯ VẤN sản phẩm nhạc cụ & khóa học âm nhạc cho hệ thống Việt Thương Music...
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.