Làm thế nào để thi các bằng LCM về dạy nhạc cụ ?

08/08/2014 5448

Khách tham dự:  Vậy có nghĩa là có thể đăng ký thi bất cứ Grade nào mà mình đủ khả năng?

Ông Phạm Kim:  Đúng vậy. Tuy nhiên, những Grade cao thường sẽ cần điều kiện để có thể đăng ký. Thí dụ muốn đăng ký thi Grade 6 Practical, thí sinh phải có Chứng Chỉ Grade 5 Theory.

 

Khách tham dự:  Một số giáo viên nhạc cụ muốn dự thi các bằng đại học của LCM về dạy nhạc cụ, ông có thể cho biết họ có thể thi những loại bằng cấp nào?

Ông Phạm Kim:  3 bằng đại học cao thấp khác nhau về dạy nhạc cụ: DipLCM (Diploma - tương đương trình độ tốt nghiệp năm 1 đại học), ALCM (Associate - tương đương trình độ tốt nghiệp năm 2 đại học) và LLCM (Licentiate - tương đương trình độ tốt nghiệp Cử Nhân)

Khách tham dự:  Ông có thể cho biết khả năng của người có bằng DipLCM về dạy nhạc cụ?

Ông Phạm Kim: Trước tiên ta cần hiểu rõ: bằng dạy nhạc cụ có giá trị từng bộ môn chuyên biệt. Thí dụ DipLCM in Teaching Pianoforte, DipLCM in Teaching Electronic Keyboard….

- Người có bằng DipLCM in Teaching được hiểu là có khả năng dạy một bộ môn nhạc cụ nào đó từ Grade 5 trở xuống.

- Người có bằng ALCM in Teaching được hiểu là có khả năng dạy một bộ môn nhạc cụ nào đó từ Grade 8 trở xuống.

- Người có bằng LLCM in Teaching được hiểu là có khả năng dạy một bộ môn nhạc cụ nào đó từ  Diploma trở xuống.

Khách tham dự:  Vậy ngoài kiến thức, kỹ năng về sư phạm, phần chuyên môn, người giáo viên phải đạt những trình độ nào?

Ông Phạm Kim:  Không thể dạy nhạc cụ được nếu chuyên môn không giỏi. Chuyên môn ở đây được hiểu là kỹ năng chơi nhạc cụkiến thức âm nhạc.

- Để lấy bằng DipLCM in Teaching, trình độ chơi nhạc cụ phải từ Grade 6 trở lên. Kiến thức âm nhạc cũng phải đạt trình độ này.

- Để lấy bằng ALCM in Teaching, trình độ chơi nhạc cụ phải từ Diploma trở lên. Kiến thức âm nhạc cũng phải đạt trình độ này.

- Để lấy bằng LLCM in Teaching, trình độ chơi nhạc cụ phải từ ALCM trở lên. Kiến thức âm nhạc cũng phải đạt trình độ này.

 

piano_teacher

Khách tham dự:  Vậy người có bằng Trung Cấp của Việt Nam  về biểu diễn một bộ môn nhạc cụ nào đó, có thể đăng ký thi bằng DipLCM in Teaching?

Ông Phạm Kim: Trong tương lai, khi Việt Nam có khung chương trình quốc gia  với những tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, tôi nghĩ là có thể. Tuy nhiên hiện nay, LCM yêu cầu phải có chứng chỉ Theory Grade 5 của bất cứ Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế nào.

Khách tham dự:  Việt Thương Music có những khóa luyện thi các bằng nói trên, vậy đã có ai  thi thành công các bằng DipLCM?

Ông Phạm Kim: Chúng tôi đã kết hợp với các trường để mở các khóa luyện thi các bằng.  Cụ thể là với Viện Âm Nhạc Phan Sinh, kỳ thi Mùa Đông 2014, sẽ có một số học viên thi DipLCM.

Hiện nay, chúng tôi cũng đang khởi đầu các khóa luyện thi DipLCM với các trường khác như ACM Suối Nhạc, MTES Suối Nhạc, Việt Thương Music School, Việt Thanh Music School, Trường Đô Rê Mi Thủ ĐứcTrường Suối Nhạc Hà nội.

Đến kỳ thi Mùa Hè 2015 và các kỳ thi tiếp theo sẽ đều đặn có những học viên có khả năng thi các bằng đại học LCM.

piano_4_hands

Xem thêm: Chứng chỉ âm nhạc LCM và các kỳ thi cấp chứng chỉ LCM tại đây

Bình luận

Bình luận
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.