Chương trình tập huấn Kawai Music Education 2015

13/03/2015 1723

Trong 3 ngày: 12, 13, 14/03/2015 tại Hội trường Công ty Việt Thương, 386 CMT8, Q3, HCMC . Bộ phận Giáo dục Âm nhạc của Công ty KAWAI PIANO ( JAPAN ) sẽ có đợt tập huấn tại Việt Nam năm 2015 dành cho Giáo viên phụ trách chương trình Kawai tại các trường nhạc trực thuộc hệ thống Việt Thương Music.

KW9

Trong chuyến công tác lần này tại Việt Nam, các chuyên viên thuộc Music Education Department of Kawai Co., Ltd bao gồm : Ông Taku Watanabe và Cô Emiko Matsushima sẽ có đợt tập huấn cập nhật chương trình Giáo dục Âm nhạc của KAWAI MUSIC EDUCATION,  cho các Giáo viên, phụ trách chương trình Kawai; các Tư vấn viên và Quản lý tại các trường nhạc trực thuộc hệ thống Việt Thương Music. Mục đích của Lớp tập huấn này nhằm đào tạo 1 cách toàn diện, tập trung về kiến thức, kĩ năng và phương pháp giảng dạy cho giáo viên phụ trách chương trình Kawai.

Kết hợp trong lần sang Việt Nam này nhóm chuyên viên của Music Education Department of Kawai Co., Ltd cũng sẽ đến tham quan các trường nhạc trực thuộc hệ thống Việt Thương Music đang giảng dạy chương trình Kawai. Để Kiểm tra và đánh giá tổng thể quá trình thực nghiệm chương trình Kawai tại Việt Nam, qua đó sẽ nghiên cứu và đề xuất những phương pháp phù hợp với môi trường giáo dục âm nhạc tại Việt Nam. Đó cũng chính là một trong những mục tiêu hợp tác của Kawai Co., Ltd va  Việt Thương Music Goup.

Bình luận

Bình luận
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.