Chương trình LCM & VT Graduation Ceremony

16/01/2015 1724

8h30: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHỨNG CHỈ VÀ VĂN BẰNG

9h00: GRADUATION PIANO RECITAL

(Teabreak)

10h30: GRADUATION CEREMONY PROGRAM

1-Giới thiệu các học viên lãnh các chứng chỉ và văn bằng

2-Nghi thức nghênh đón Học vị đoàn

3-Quốc Thiều Việt Nam và Quốc Thiều Vương Quốc Anh

4-Các Thông điệp Chúc mừng

5-Nghi thức trao chứng chỉ Việt Thương Music

6-Nghi thức trao chứng chỉ Honary LCM

7-Nghi thức trao chứng chỉ LCM Theory Grade 5

8-Nghi thức trao Văn Bằng DipLCM

9-Nghi thức trao Chứng Chỉ LCM cho các Grade

10-Bế mạc


14324517500_9b1aaeb627_z_1

Bình luận

Bình luận
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.