Squier

Đàn Guitar Squier J Mascis Jazzmaster, Vintage White
Model Name: Squier® J Mascis Jazzmaster®, Rosewood Fingerboard, Vintage White Model Number: 0301060541 Series: Artist Models Color: Vintage White
Đàn Guitar Squier Standard Stratocaster HSS, Black Metallic
Model Name: Squier® Standard Stratocaster® HSS, Rosewood Fingerboard, Black Metallic Model Number: 0321700565 Series: Standard Color: Black Metallic
Đàn Guitar Squier Standard Stratocaster HSS, Candy Apple Red
Model Name: Squier® Standard Stratocaster® HSS, Rosewood Fingerboard, Candy Apple Red Model Number: 0321700509 Series: Standard Color: Candy Apple Red
Đàn Guitar Squier Standard Telecaster, Antique Burst
Model Name: Squier® Standard Telecaster®, Rosewood Fingerboard, Antique Burst Model Number: 0321200537 Series: Standard Color: Antique Burst
Đàn Guitar Squier Standard Stratocaster, Cherry Sunburst
Model Name: Squier® Standard Stratocaster®, Rosewood Fingerboard, Cherry Sunburst Model Number: 0321603530 Series: Standard Color: Cherry Sunburst
Đàn Guitar Squier Standard Strat FMT, Amber Sunburst
Model Name: Standard Strat® FMT, Rosewood Fingerboard, Amber Sunburst Model Number: 0321670520 Series: Standard Color: Amber Sunburst
Đàn Guitar Squier Standard Strat FMT, Crimson Red Transparent
Model Name: Standard Strat® FMT, Rosewood Fingerboard, Crimson Red Transparent Model Number: 0321670538 Series: Standard Color: Crimson Red Transparent
Đàn Guitar Squier Standard Telecaster, Candy Apple Red
Model Name: Squier® Standard Telecaster®, Rosewood Fingerboard, Candy Apple Red Model Number: 0321200509 Series: Standard Color: Candy Apple Red
Đàn Guitar Squier Standard Telecaster, Vintage Blonde
Model Name: Squier® Standard Telecaster®, Rosewood Fingerboard, Vintage Blonde Model Number: 0321200507 Series: Standard Color: Vintage Blonde
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.