Dây cáp

CORDIAL CSM 5 FM-CRYSTAL
Dây cáp Mic chất lượng cao Đầu kết nối Neutrik XLR Chiều dài 5m Cross-section: 0.50 mm² conductor
CORDIAL CSM 10 FM-CRYSTAL
Dây cáp Mic chất lượng cao Đầu kết nối Neutrik XLR Chiều dài 10m Cross-section: 0.50 mm² conductor
CORDIAL CSM 5 FM-GOLD
Dây cáp Mic chất lượng cao Đầu kết nối Golden Neutrik Chiều dài 5m Cross-section: 0.50 mm² conductor
CORDIAL CSM 10 FM-GOLD
Dây cáp Mic chất lượng cao Đầu kết nối Golden Neutrik Chiều dài 10m Cross-section: 0.50 mm² conductor
CORDIAL CSE 25 NN 7 D
Cáp truyền DATA Diện tích dây dẫn: 0.14 mm² Kết cấu dây dẫn : 7 x 0.16 mm CU blank Trở kháng: 125 Ohm Diameter: 6.4mm Plug: Neutr
CORDIAL CSE 50 NN 7 D
Cáp truyền DATA Diện tích dây dẫn: 0.14 mm² Kết cấu dây dẫn : 7 x 0.16 mm CU blank Trở kháng: 125 Ohm Diameter: 6.4mm Plug: Neutr
CORDIAL CSE 75 NN 7 D
Cáp truyền DATA Diện tích dây dẫn: 0.14 mm² Kết cấu dây dẫn : 7 x 0.16 mm CU blank Trở kháng: 125 Ohm Diameter: 6.4mm Plug: Neutr
CORDIAL CSE 100 NN 7 D
Cáp truyền DATA Diện tích dây dẫn: 0.14 mm² Kết cấu dây dẫn : 7 x 0.16 mm CU blank Trở kháng: 125 Ohm Diameter: 6.4mm Plug: Neutr
CORDIAL CSE 25 NN 7 SD
Cross-section: 19 x 0,1 mm Dài: 25 m Loại Connectors: Neutrik( 1 connector: etherCON ;2 connector: etherCON )
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.