DAS Artec 300 Series

DAS Artec 312.64
 Loa 2-way Passive System.  1 x 12" + 1" Driver.  Góc phủ có thể xoay 60º x 40º.  Công suất 300W RMS
DAS Artec-31064
 Loa 2-way Passive System.  1 x 10" + 1" Driver.  Góc phủ có thể xoay 60º x 40º.  Công suất 250W RMS
DAS Artec-31096
 Loa 2-way Passive System.  1 x 10" + 1" Driver. Góc phủ có thể xoay 90º x 60º. Công suất 250W RMS  
DAS Artec-31296
 Loa 2-way Passive System.  1 x 12" + 1" Driver.  Góc phủ có thể xoay 90º x 60º.  Công suất 300W RMS
DAS Artec-31564
 Loa 2-way Passive System.  1 x 15" + 1" Driver.  Góc phủ có thể xoay 60º x 40º.  Công suất 350W RMS
DAS Artec-31596
- Loa 2-way Passive System. - 1 x 15" + 1" Driver. - Góc phủ có thể xoay 90º x 60
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.