DAS Action Series

DAS Action M12A
- Powered Stage Monitor - 1 x 12” + 1" Driver - Biamplified 1000 W Action M12A được thiết kế bao gồm củ loa 12” để tạo ra tiếng B
DAS Action 12
- Hệ thống 2-way Passive - 1 x 12" + 1" Driver - Công suất 1200 W đỉnh
DAS Action M12
- Loa Monitor sân khấu 2-way Passive - 1 x 12” + 1" Driver - Công suất đỉnh 1200 W
DAS Action 15
- Hệ thống Loa 2-way Passive - 1 x 15" + 1" Driver - Công suất đỉnh 1400 W
DAS ACTION 215
- Hệ thống Loa  đoi6 Passive  2-way - 2 x 15" + 1" Driver - Công suất 2800 W (Đỉnh)
DAS Action 18
- Loa Subwoofer đơn Passive - 1 x 18" - Công suất đỉnh 2400 W   
DAS Action 218
 - Loa Subwoofer đôi Passive - 2 x 18" - Công suất đỉnh 4800 W
DAS Action 12A
- Hệ thống loa tích hợp sẵn công suất 2-way - 1 x 12" + 1" Driver - Biamplified 1000 W
DAS Action 15A
- Hệ thống Loa tích hợp sẵn công suất 2-way - 1 x 15" + 1" Driver - Bia
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.