Music Producer

ROLAND AIRA MX1
23,300,000đ
Mixer 18 kênh dành cho sân khấu cùng với with step-sequenced FX, transport, và điều khiển Tempo Ba loại Beat FX (Filter, Side Chain, Slicer) với các nút kiểu TR Sáu lo
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.