Das

DAS BiDriver Plus
- Two-way horn-speaker unit - Co-axial 10” + 2” driver - 300 W RMS  BiDriver Plus được
DAS BiDriver Plus T
- Two-way horn-speaker unit - Co-axial 10” + 2” driver - 300 W RMS  BiDriver Plus T đượ
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.