Guitar Synthesizer

Roland G-5 VG Stratocaster, G-5-3TS
Stratocaster cổ điển với công nghệ COSM Mô hình hóa Pickup Onboard gồm những pickups độc đáo như ultra-wide và full humbucker (“Bright Humbucker”) và bold single coil
Boss GC1
Giá: 7,500,000vnđ
Được trang bị với bộ Pickup chia 6GK, kết nối với 13-gear và bảng điều khiển để sử dụng GR-55, GR-D, GR-S, và VG-99 Bộ điều khiển tương thích với GK-3 Hoạt động đơn gi
Boss G5
Stratocaster cổ điển với công nghệ COSM Mô hình hóa Pickup Onboard gồm những pickups độc đáo như ultra-wide và full humbucker (“Bright Humbucker”) và bold single coil
Roland GC-1 GK-Ready Stratocaster
Giá: 4,290,000vnđ
Được trang bị với bộ Pickup chia 6GK, kết nối với 13-gear và bảng điều khiển để sử dụng GR-55, GR-D, GR-S, và VG-99 Bộ điều khiển tương thích với GK-3 Hoạt động đơn gi
Roland G-5 VG Stratocaster, G-5-BLK
Stratocaster cổ điển với công nghệ COSM Mô hình hóa Pickup Onboard gồm những pickups độc đáo như ultra-wide và full humbucker (“Bright Humbucker”) và bold single coil
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.