Thương hiệu Lazer

Brass Chime Pipe PC 023
MODEL NAME: Brass Chime Pipe PC 023  MODEL NUMBER: PC 023 
Lazer P-681
Giá: 50,000vnđ
MODEL NAME: Lazer P-681 MODEL NUMBER: P-681
Lazer P-656
MODEL NAME: Lazer P-656 MODEL NUMBER: P-656
Plastic Jingle Stick P-713
Giá: 80,000vnđ
MODEL NAME: Plastic Jingle Stick P-713  MODEL NUMBER: P-713 
Lazer PC11-50G
Giá: 50,000vnđ
Maracas PC11-50G Mini Plastic Maracas 1-3/4” x 5”  Green
Lazer PC13-43 A/B/C
Maracas PC13-43 A/B/C A. Plastic Maracas 3.5” x 10”  B. Ash Maracas 2.2” x 7.5” C. Plastic Bulb Maracas 3.6&
Tambourine PE-094
Giá: 140,000vnđ
MODEL NAME: Tambourine PE-094  MODEL NUMBER: PE-094 
Lazer PE-055
Tambourin PE-055 A. 8" x 6 prs Jingles B. 10" x 16 prs Jingles C. 12" x 18 prs Jingles D. 6" x 6 prs Jingles
Lazer PE-056C
Giá: 290,000vnđ
Tambourin PE-056C/D

Đàn guitar, Cymbal, Tambourine, Metronomes, nhạc cụ học tập cho nhà trường thương hiệu Lazer, Hàn Quốc.

Xem thêm
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.