Thương hiệu Lazer

Lazer P-716 & P-717
Tambourin P-716 & P-717 P-716 Available In Red, Blue, Yellow, White, Black P-717 Available In Luminous White
Lazer P-712
Tambourin P-712 9-1/2" x 8 pairs Jingles Available In Black, Blue, Red, Yellow, White
Lazer PC13-42
Tambourines PC13-42 Half Moon Shape Tambourines with ABS Plastic, 16 prs Jingles Available Col
Lazer P-657
Tambourine P-657 Transparent Plastic Tambourine 16 pairs Jingles
Lazer P-658
Tambourine P-658 Transparent Plastic Star Tambourine 14 pairs Jingles
Lazer PC12-24
Maracas PC12-24 Finger Egg Maracas Adjustable Finger Ring Available Colors:  Black, Light Blue / Green / Yellow, Pink, Brown
Lazer PC12-25
 Maracas PC12-25 Egg Maracas Castanets Available Colors:  Black, Light Blue / Green / Yellow, Pink, Brown Egg Shell; Tran
PC11-50B
Maracas PC11-50B Mini Plastic Maracas 1-3/4” x 5”  Blue
Lazer PC11-50P
Maracas PC11-50P Mini Plastic Maracas 1-3/4” x 5”  Pink

Đàn guitar, Cymbal, Tambourine, Metronomes, nhạc cụ học tập cho nhà trường thương hiệu Lazer, Hàn Quốc.

Xem thêm
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.