Thiết Bị Giáo Dục

Hohner Kids Recorder
Liên hệ
Hohner Kids Recorder • Descant C recorder • red plastic • one piece • incl. songbook
Lazer P-702
120,000đ
Plastic Maracas P-702 3" x 8-1/4" Available In Black, Red
Lazer Pad tập trống PC13-52
Liên hệ
Metronome: Beat: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tempo Range: 30 – 260 bpm Optional Sound: Electronic / Drum Beat Counter: Counting duration, choose from 15. 30.
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.