Thiết Bị Giáo Dục

Lazer PE8-07
Liên hệ
Fluorescent Maracas PE8-07 ● Ball Head Color: Available In Green, Orange, Yellow A: With Green Handle -1: Ball Head Color – Single
Lazer Metronome WSM-330
Liên hệ
Metronomes Lazer WSM-330
Lazer Chuông học nhạc P-671
Liên hệ
Set Of 8 Notes Size: 3" x 5-1/2" Range: C64 ~ C76 P-671/P-697/P-698: These three sets can be increased to 20 Notes, A61 ~ E80.
HohnerKids Glockenspiel Set
Liên hệ
HohnerKids Glockenspiel Set Material ABS plastic body Removable steel keys Tones : c3, d3, e3, f3, g3, a3, b3, c4, d4,
HohnerKids Melodica 26keys
Liên hệ
HohnerKids Melodica 26keys Keys : 26 Includes : plastic case Age : 5+
Lazer Pad tập trống PC13-52
Liên hệ
Metronome: Beat: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tempo Range: 30 – 260 bpm Optional Sound: Electronic / Drum Beat Counter: Counting duration, choose from 15. 30.
Lazer P-703
Liên hệ
Mini Maracas P-703 2" x 6-1/4"
Lazer PC10-90B
Liên hệ
Tambourine PC10-90B Headless Transparent Four-Color  Material: PS Plastic 6” x 5 prs Jingles,  Purple/Blue/Yellow/Pin
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.