• info@vietthuong.com.vn
  • (028) 710 88 333
  • 0903 955 115

Greg Bennett

Đàn Piano Samick JS 121FD
Spurce core sound board Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm
Đàn Piano Samick 300NSTD
Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm
Đàn Piano Samick JS 132MD
Spurce core sound board Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm Pedal đúc
Đàn Piano Samick SHK 1004R(Limited)
Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: Gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm Bánh xe Crome Pedal đúc Phím đe
Đàn Piano Samick JS 143T
Samick JS 143T Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm
Đàn Piano Samick JS 121MD
Spurce core sound board Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm
Đàn Piano Samick H 118
Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: Gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm Búa nỉ FFW Pedal đúc
 Samick JS 043
Spurce core sound board Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm
Samick JS 115
Spurce core sound board Khung đúc hợp kim gang Ngựa đàn: gỗ phong Dây đàn Roslau Hệ thống nắp đóng chậm
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.