Việt Thương tuyển chuyên viên giám sát nội bộ khu vực TPHCM

13/04/2018 1791

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Công tác rà sóat và xây dựng tài liệu, lập báo cáo:

– Hỗ trợ sọan thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc;

– Rà sóat hệ thống các quy trình nội bộ của các phòng ban, đảm bảo tính hợp lý, khả thi và tính nhất quán;

– Đánh giá và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty: hệ thống thông tin báo cáo tài chính và thông tin quản lý;

– Đảm bảo các quá trình cần thiết của hệ thống kiểm soát được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả;

– Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục của các đơn vị.

– Lập báo cáo kiểm soát nội bộ theo định kỳ hàng tháng / quý / năm.

Công tác tổ chức:

– Đảm bảo việc tác nghiệp và việc kiểm soát nội bộ được giao được thực hiện hiệu quả;

– Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về công việc, cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của kiểm soát nội bộ;

– Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát:

– Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của các phòng / ban nghiệp vụ có liên quan;

– Chủ trì thực hiện công việc điều tra các sai phạm của nhân viên trong công ty;

– Tham gia công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các đơn vị theo sự chỉ đạo của BGĐ

QUYỀN LỢI:

- Được hưởng lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực

- Được Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sang trọng.

- Được Công ty cấp đồng phục trong quá trình làm việc

THU NHẬP: Từ 10 -12 triệu

Mail gửi hồ sơ: vuipham@vietthuong.com.vn

YÊU CẦU:

- Trình độ từ Đại Học trở lên, Tốt nghiệp ngành Quản lý điều hành, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý or giám sát. 

- Có đầu óc tư duy chiến lược xuất sắc (gồm tư duy tổng hợp, phân tích, hệ thống, sáng tạo, logic);

- Là người đặc biệt kiên nhẫn, quyết đoán, nhạy bén và có khả năng vượt khó cao.

- Tốt nghiệp ngành tài chính kế toán

Bình luận

Bình luận
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.