Selmer

Selmer TS500
Selmer - Clear lacquer body, nickel-plated keys, high F# key, left- and right-hand section adjusting screws, rocking table key mechanism with articulated C# adjusting screw, adjustable right-hand t
Selmer BS400
BS400 - Full rob design, double bracing, rose brass neck, angled key stack, high f#, low A, wheeled ABS case
Selmer BS500
Selmer - Eb Baritone - Clear lacquer body and keys, low A, high F# key, double-arm low C & B keys, table key arch brace, two bell-body braces
Selmer CSS280R
C.G. Conn - Straight one-piece body, rose brass body with yellow brass keys, clear lacquer, nickel silver rods, high F# key, Selmer USA mouthpiece (R401), backpack style case
Selmer AS400
AS400 - Full rib design, Double bracing, Rose brass neck, Angled key stack, ABS case
Selmer AS501
"Conn" - Accoustically improved body and tone hole system, accoustic neck, yellow brass lacquer body and keys, automatic G# opener, high F# key, C#/Bb connected table key, adjusta
 Selmer SA 80 II
Kèn Alto Saxophone Selmer SA 80 II
Selmer SERIE III
Kèn Baritone Saxophone Selmer SERIE III
Selmer SA 80 II
Kèn Baritone Saxophone Selmer SA 80 II

Selmer

Xem thêm
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.