Selmer

Selmer TS400
Giá: 50vnđ
TS400 - Full rib design, Double bracing, Rose brass neck, Angled key stack, ABS case
Selmer TS500
Giá: 54,500,000vnđ
Selmer - Clear lacquer body, nickel-plated keys, high F# key, left- and right-hand section adjusting screws, rocking table key mechanism with articulated C# adjusting screw, adjustable right-hand t
Selmer TS600
Giá: 47vnđ
Selmer "Aristocrat" - Clear lacquer body, nickel-plated keys, high F# key, rocking table key mechanism with articulated C# adjusting screw, D404 mouthpiece, 5074 case
Selmer TS650
Giá: 34vnđ
Selmer CTS280R
Giá: 73,000,000vnđ
C.G. Conn - High F# key, adjustable right hand thumbrest, full-ribbed construction, Selmer USA mouthpiece (R402), Leather backpack style case
Selmer CBS280R
Giá: 138,500,000vnđ
C.G. Conn - Engraved rose brass body with yellow brass keys, clear lacquer, nickel silver rods, low A/high F# key, Selmer USA mouthpiece (R405), ABS wheeled case
Selmer BS400
Giá: 111,400,000vnđ
BS400 - Full rob design, double bracing, rose brass neck, angled key stack, high f#, low A, wheeled ABS case
Selmer BS500
Giá: 148,000,000vnđ
Selmer - Eb Baritone - Clear lacquer body and keys, low A, high F# key, double-arm low C & B keys, table key arch brace, two bell-body braces
Selmer BS650
Giá: 127,500,000vnđ
"Conn" - Accoustic neck, yellow brass body and keys, hight F# key, C#/Bb connected table keys, low A key, C key with double arms, Pisoni pads, gold lacquer finish
Selmer
Xem thêm
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.