Rean

Rean NYS 203
 Jack 6 ly Mono  2 pole 1/4’’ plug  Tay cầm bằng nhựa linh hoạt
Rean NYS 204
 Jack 6 ly Stereo  3 pole 1/4’’ plug  Tay cầm bằng nhựa linh hoạt
Rean NYS 224
Jack 6 ly Mono 2 pole 1/4’’  plug Tay cầm đúc bằng kẽm đúc
Rean NYS 228
Jack 6 ly Stereo 3 pole 1/4’’  plug Tay cầm đúc dài bằng kẽm đúc
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.