Sản phẩm

 Fender American Standard Jazz Bass V, 3-Color Sunburst
Tên sản phẩm: Fender American Standard Jazz Bass V, 3-Color Sunburst Model Number: 0193750700 Dòng: American Standard Jazz Bass V Màu: 3-Color Sunbur
Fender American Standard Jazz Bass V, Olympic White
Model Name: American Standard Jazz Bass® V (Five String), Rosewood Fingerboard, Olympic White Model Number: 0193750705 Series: American Standard Color:
 Fender American Standard Jazz Bass V, Mystic Red
Model Name: American Standard Jazz Bass® V (Five String), Rosewood Fingerboard, Mystic Red Model Number: 0193750794 Series: American Standard Color: Mys
Fender Coronado Bass BK
Model Name: Coronado Bass, Rosewood Fingerboard, Black Model Number: 0243200506 Series: Modern Player Color: Black
Fender Standard Jazz Bass, Arctic White
Model Name: Standard Jazz Bass®, Rosewood Fingerboard, Arctic White, 3-Ply Parchment Pickguard, No Bag Model Number: 0146200580 Series: Standard Color:
 Fender Standard Jazz Bass, Brown Sunburst
Model Name: Standard Jazz Bass®, Rosewood Fingerboard, Brown Sunburst, 3-Ply Parchment Pickguard, No Bag Model Number: 0146200532 Series: Standard Color
Fender Standard Jazz Bass, Candy Apple Red
Model Name: Standard Jazz Bass®, Rosewood Fingerboard, Candy Apple Red, 3-Ply Parchment Pickguard, No Bag Model Number: 0146200509 Series: Standard Colo
 Fender Standard Jazz Bass, Black
Model Name: Standard Jazz Bass®, Rosewood Fingerboard, Black, 3-Ply Parchment Pickguard, No Bag Model Number: 0146200506 Series: Standard Color: Black
 Fender American Special Jazz Bass, 3-Color Sunburst
Model Name: American Special Jazz Bass®, Rosewood Fingerboard, 3-Color Sunburst Model Number: 0111660300 Series: American Special Color: 3-Color Sunburs
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.