• info@vietthuong.com.vn
  • (028) 710 88 333
  • 0903 955 115

Pearl

 PEARL Export 705
Pearl Export series (5 trống, trống kick 20") 20"x18" Bass - 10"x07" Tom - 12"x08" Tom - 1
PEARL Export Lacquer 705
Pearl Export Lacquer series (5 trống, trống kick 20") 20"x18" Bass - 10"x07" Tom - 12"x08"
 PEARL Export Lacquer 725 Fusion
Pearl Export Lacquer series (5 trống, trống kick 22") 22"x18" Bass - 10"x07" Tom - 12"x08"
 PEARL Export 725
Pearl Export series (5 trống, kick 22") 22"x18" Bass - 12"x08" Tom - 13"x09" Tom - 16"
 PEARL Export 725 Standard
Pearl Export series (5 trống, kick 22") 22"x18" Bass - 10"x07" Tom - 12"x08" Tom - 16"
PEARL Export Lacquer 725 Standard
Pearl Export Lacquer series (5 trống, trống kick 22") 22"x18" Bass - 10"x07" Tom - 12"x08"
PEARL Export Lacquer 725
Pearl Export Lacquer series (5 trống, trống kick 22") 22"x18" Bass - 12"x08" Tom - 13"x09"
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.