N160RD20

Mã sản phẩm : N160RD20
  • Phụ kiện LM Nuvo Reeds dành cho DooD/jSax/Clarinéo (Strength 1½) 
Không tìm thấy showroom hay đại lý nào.
  • 1. Durable plastic Clarinet reeds suitable for beginners
  • 2. Suitable for the Nuvo DooD and the Nuvo Clarineo
  • 3. Positioning rib helps students correctly position and secure the reed on the mouthpiece
  • 4. Strengths available: #1, #1.5, #2
  • 5. 100% Washable

Phụ kiện LM Nuvo Reeds dành cho DooD/jSax/Clarinéo

Weight: 2 Hundredths Pounds

Bình luận

Bình luận
Mua ở đâu ?
Trả góp
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.