Midas

Midas Mixer digital Pro1
với Pro1, đột phá mới cho bàn giao tiếp kỹ thuật số MIDAS, những tính năng hoàn toàn mới trong 1 khung nhôm nhẹ. Pro1 là giao diện điều khiển MIDAS kỹ thuật số độc lập đầu tiên và thiết lập các tiê
Midas Mixer digital Pro2
The PRO2 is designed to work in conjunction with any of the MIDAS digital I/O units. Each PRO2 Touring Package ships complete with a MIDAS DL251 stage box, providing 48 MIDAS mic/line inputs, and 1
Midas Mixer digital Pro3
PRO3 comprises a control surface (console), a DL371 modular, upgradeable, remote processing engine, and a networked system of I/O devices (up to 11 discrete devices) all connected by inexpensive CA
Midas Mixer digital Pro6
The MIDAS PRO6 is the second networked digital audio system from MIDAS and is at the heart of the PRO Series Live Audio Systems. The PRO6 can provide up to 64 simultaneous input processing channels
Midas Mixer digital Pro2C
The PRO2C is designed to work in conjunction with any of the MIDAS digital I/O units. Each PRO2 Touring Package ships complete with a MIDAS DL251 stage box, providing 48 MIDAS mic/line inputs, and
Midas Mixer digital Pro9
PRO9 comprises a control surface (console), a DL371 modular, upgradeable, remote processing engine, and a networked system of I/O devices (up to 11 discrete devices) all connected by inexpensive CA
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.