Micro không dây Sennheizer

 SENNHEISER EW 135-P-G3
Hôp transmitter và receiver làm bằng kim loại cứng         Băng thông rộng 42 MHz, dễ dàng thay đổi tần số, không lo trùng sóng hay bị nhi
 SENNHEISER EW 100 ENG-G3
Hôp transmitter và receiver làm bằng kim loại cứng         Băng thông rộng 42 MHz, dễ dàng thay đổi tần số, không lo trùng sóng hay bị nhi
 SENNHEISER EW 300 IEM G3
Hôp transmitter và receiver làm bằng kim loại cứng         Băng thông rộng 42 MHz, dễ dàng thay đổi tần số, không lo trùng sóng hay bị nhi
 SENNHEISER EW 300-2 IEM G3
Hôp transmitter và receiver làm bằng kim loại cứng         Băng thông rộng 42 MHz, dễ dàng thay đổi tần số, không lo trùng sóng hay bị nhi
 SENNHEISER EW 335-G3
Mic không dây cầm tay Hôp transmitter và receiver làm bằng kim loại cứng         Băng thông rộng 42 MHz, dễ dàng thay đổi tần s
 SENNHEISER EW 345-G3
Mic không dây cầm tay Hôp transmitter và receiver làm bằng kim loại cứng         Băng thông rộng 42 MHz, dễ dàng thay đổi tần s
 SENNHEISER EW 365-G3
Mic không dây cầm tay Hôp transmitter và receiver làm bằng kim loại cứng         Băng thông rộng 42 MHz, dễ dàng thay đổi tần s
 SENNHEISER EW 500-935 G3
Micro không dây cầm tay
 SENNHEISER EW 500-945 G3
Micro không dây cầm tay
LIÊN HỆ
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm đúng giải pháp cho đam mê của bạn.
ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CẬP NHẬT
Để lại email để nhận thông tin mới nhất.
Tôi đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của mình.